xqzz.net
当前位置:首页 >> 83乘67+67乘17简便计算 >>

83乘67+67乘17简便计算

83×67+67×17 = 83×67+17×67 =(83+17)×67 =100×67 =6700

67x103-3x67 =67x(103-3) =67x100 =6700

67×99+67 =67×﹙99+1﹚ =6700

36×67+78×67-67 =(36+78-1)×67 =113×67 =113×(70-3) =113×70-113×3 =7910-339 =7910-400+61 =7510+61 =7571

=67×(101-1) =67×100 =6700

如图

见图

0.125×49×8 =(0.125×8)×49 =1×49 =49 0.67×3+0.67×97 =0.67×(3+97) =0.67×100 =67 4.32-4.32×0.9 =4.32×(1-0.9) =4.32×.01 =0.432 8.6+1.4×2.6 =8.6+(1+0.4)×2.6 =8.6+1×2.6+0.4×2.6 =8.6+2.6+1.04 =11.2+1.04 =12.24 3.45×102 =3.45×(100+2) =3...

83×67-23×67 =67x(83-23) =67x60 =4020

此题属于“头同尾十”的二位数乘法,即十位相同,个位相加的和为依0,算法是头乘头加依放百位,尾相乘放个位,陆三*陆漆=四贰贰依,其中四贰=陆(头)*漆(头+依) 例如:吧陆*吧四=漆贰贰四,59*5依=三00

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com