xqzz.net
当前位置:首页 >> 666 667 222 999 >>

666 667 222 999

此题只要发现了666与222的倍数关系,然后转换再应用乘法分配律进行简算.666*667+222*999=666*667+666*333=666*(667+333)=666*1000=666000

666*667+222*999=666000.解答过程如下:666*667+222*999=666*667+222*(3*333)=666*667+222*3*333=666*667+666*333=666*(667+333)=666*1000=666000 楼上那位没答好

666*667加222*999=666x667+222x3x333=666x667+666x333=666x(667+333)=666x1000=666000 行家正解,不明白可以追问zd!祝您学习进步 满意专请点击下属面的【选为满意回答】按钮,O(∩_∩)O谢谢

666乘667加222乘999的简便计算方法666*667+222*999=666*667+222*3*333=666*(667+333)=666*1000=666000

原式=666x667+222x3x333=666x(667+333)=666000

你好!666*667+222*999 =666*667+222*3*333 =666*(667+333) =666*1000 =666000;希望可以帮到你!

222x667十111x666 =222x667十111x2x333 =222x667十222x333 =222x(667十333) =222x10O0 =222O00

666x(667+333)=666x1000=666000希望回答能帮助你,如有帮助请采纳

222*999+666*667=222*(3*333)+666*667=(222*3)*333+666*667=666*333+666*667=666*(333+667)=666*1000=666000

这道题从形式上看,两个乘法算式没有相同的因子,不能利用乘法分配律直接进行简便计算.但通过观察我们会发现,222*3=666.因此我们可以通过乘法积不变的规律,将其中一个算式改写,从而逆用乘法分配律进行简便计算.这道题的简便计算方法如下:666*667+222*999=666*667+(222*3)*(999÷3)=666*667+666*333=666*(667+333)=666*1000=666000

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com