xqzz.net
当前位置:首页 >> 2.5*3/4+7.5*0.75简便运算 >>

2.5*3/4+7.5*0.75简便运算

7.5+2.5*4.2的简便计算 7.5+2.5*4.2=7.5+2.5*(4+0.2)=7.5+2.5*4+2.5*0.2=7.5+10+0.5=18

原式=2.7*7.5+7.2*7.5+0.1*7.5=(2.7+7.2+0.1)*7.5=10*7.5=75

7.5*2.3+1.9*2.5+12.5*0.4 =2.5*3*2.3+1.9*2.5+2.5*5*0.4 =2.5*(6.9+1.9+2) =2.5*10.8 =2.5*(10+0.8) =2.5*10+2.5*0.8 =25+2 =27

3\4×0.4+0.75×3\5 =3/4×(2/5+3/5) =3/4

0.75化成 分数为3/4 原式=3/4+3/4x 5/8-3/8x3/4 (提取公因式3/4) =3/4(1+5/8-3/8) (将括号内的进行加减计算) =3/4x4/5 (约分) =3/5

(4.36 + 3.64 + 2) * 2.5 = 10 * 2.5 = 25 1+ 2/7 + 7/9 - 2/7 + 2/9 = 2 (5/7 - 1/2) / (10/21 - 3/10) = ((5*30)/(7*30) - 105/(2 * 105))/((10 * 10)/(21*10) - (3*21)/(10*21))=(5*30-105)/(10*10-3*21)=(150 - 105)/(100 - 63) = 45/27 = 5...

4.25×0.75+75 %+4.75×3/4 =4.25×.75+0.75+4.75×0.75 =(4.25+1+4.75)×0.75 =10×0.75 =7.5

(7.5×3.6×8.2)÷(25×9×4.1) =【(25×0.3)×(9×0.4)×(4.1×2)】÷(25×9×4.1) =(0.3×0.4×2)×(25×9×4.1)÷(25×9×4.1) =(0.3×0.4×2)×1 =0.24

①, 7.5÷4+2.5×1/4 =7.5×1/4+2.5×1/4 =(7.5+2.5)×1/4 =2.5 ② 2.25x1.8+2.5×0.18 =22.5x0.18+2.5×0.18 =0.18x(22.5-2.5) =0.18x20 =3.6 ③ 3.68-0.82-0.18 =3.68-(0.82+0.18) =3.68-1 =2.68 ④ 【1-(5/6)】×12 =1x12-5/6x12 =12-10 =2 ⑤ 3/5÷4/3+...

7.5=2.5×3 22.5=2.5×9 所以就变成 2.5×(3×2.3+1.9+9×0.4)=2.5×(6.9+1.9+3.6)=25×12.4=31

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com