xqzz.net
当前位置:首页 >> 2,7,8,9这几个算24点怎么算 >>

2,7,8,9这几个算24点怎么算

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

2, 7, 8, 9的24点答案: 1: (2 × (7 + 9)) - 8 2: 2 × (7 + 9) - 8 3: (2 × (9 + 7)) - 8 4: 2 × (9 + 7) - 8 5: (7 + 9) × 2 - 8 6: ((7 + 9) × 2) - 8 7: (9 + 7) × 2 - 8 8: ((9 + 7) × 2) - 8

你好 这样可以得到:[2×(9+7)]-8

(2*(7+9))-8 (2*(9+7))-8 ((7+9)*2)-8 ((9+7)*2)-8

1. [7+﹙10+9﹚]-2 2. [10+﹙7+9﹚]-2 3. [﹙7+9﹚-2]+10

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

以上四个数,加减乘除无法得出24 如果可以用到开方的话,就是(7+7)×(8+9)×(9-7)开方 14×17×2=238×2=576 然后576开方的结果就是24

数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助。 2*8+1+7=24 (7-1)*8/2=24 (1+7)*2+8=24 祝你学习进步,更上一层楼! (*^__^*)

“数理答疑团”为您解答,希望对你有所帮助。 2×12×(8-7)=24 8 ×(12-2-7)=24 如果你认可我的回答,敬请及时采纳, ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。 ~你的采纳是我前进...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com