xqzz.net
当前位置:首页 >> 唔睇是什么意思 >>

唔睇是什么意思

是说表里不一,外强中干的意思.唔打得 - 是说不能打, 不会打架 都睇得 - 是说只能看, 外表好看而已

睇唔明是看不明白,唔明睇粤语里没这样的语法方式

唔准是粤语中不要的意思睇是粤语中看的意思合起来就是不要看

意思是:会说不会看

“点解”=为什么 ;“睇”=看;“唔” 否定词啊 哈哈;“明”=明白、懂得.SO~it means~为什么我看不懂.

唔-不的意思比-给、让的意思睇-看的意思“唔比睇”就是“不让看”的意思.“唔比你睇”就是“不让你看”“不给你看”的意思.

用广东话比较好理解吧 意思就是说 不看那一款好一点

“睇唔到你” 就是“看不到你”的意思,是一种倒装句式.粤语的词汇分为汉语词、粤语词和外来词.汉语词是最常用,占词汇的大部分,粤语词是粤语专有词汇,外来词是指由外国语言组成的词,粤语吸收较多外来词.同一个字词,粤语的含

粤语 就是看不起你的意思

粤语【唔好讲利睇你条肠粉】意思 是:【不要说了,看你这傻B】.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com