xqzz.net
当前位置:首页 >> 祖巫 >>

祖巫

空间速度之祖巫:帝江东方木之祖巫:句芒西方金之祖巫:蓐收北方水之祖巫:共工南方火之祖巫:祝融时间之祖巫: 烛九阴雷之祖巫:强良天气之祖巫: 奢比尸 风之祖巫:天吴电之祖巫:蓐收雨之祖巫:玄冥 中*央土之祖巫:后土

人间界的远古洪荒,无论是大巫,还是妖族,都有通天的手段。无论上巫门的十二祖巫,还是妖族中的大圣女娲娘娘,大圣伏羲氏和东皇太一,都是绝世强者,和三清道尊,阿弥陀佛,准提道人,魔祖蚩尤,火神祝融,水神共工这八大教主同一级别的存在。...

蓐收:全身金色鳞片 左耳穿一条金蛇 脚踏两条金龙,人面虎身,肩胛处生羽翼, 西方金之祖巫 句芒:全身青木颜色 鸟面人身 脚踏两条青龙, 东方木之祖巫 共工:蟒头人身 脚踏两条黑龙 手缠青色大蟒 全身黑色鳞片,善操纵洪荒水势, 北方水之祖巫 祝融:兽...

上古十二祖巫分别是:句芒:全身青木颜色 鸟面人身 脚踏两条青龙, 东方木之祖巫 共工:蟒头人身 脚踏两条黑龙 手缠青色大蟒 全身黑色鳞片,善操纵洪荒水势, 北方水之祖巫 祝融:兽头人身 双耳穿两条火蛇 脚踏两条火龙 全身火红鳞片, 南方火之祖巫 ...

巫妖大战时期 ,妖族有周天星斗大阵, 用河图洛书做阵眼 ,对抗巫族的十二都天神煞大阵 ,12祖巫都有准圣修为 ,不过太一和帝俊用鲲鹏都是当时的佼佼者,二族不分胜负 ,后共工身陨, 后土化身六道, 巫族败亡之际, 鲲鹏携河图洛书逃遁 ,周天...

上古巫族:有十二祖巫,外界也称十二魔神,天生肉身强横无匹,吞噬天地,操纵风水雷电,天山移海、改天换地。 蓐收:全身金色鳞片 左耳穿一条金蛇 脚踏两条金龙,人面虎身,肩胛处生羽翼, 西方金之祖巫 句芒:全身青木颜色 鸟面人身 脚踏两条青龙, ...

祖巫比大巫大。 祖巫,这些神灵妖怪虽然在中国神话中有记载,但中国神话中没有祖巫这种说法,是现代人继承了古代神话中对一些神灵鬼怪的一部分描述。 祖巫(十二祖巫)一说源自梦入神机小说《佛本是道》,书中描述: 盘古薨,元神化三清,肉身精...

上古巫族:有十二祖巫,外界也称十二魔神,天生肉身强横无匹,吞噬天地,操纵风水雷电,天山移海、改天换地。 帝江 《山海经》第二卷《西山经》云:“又西三百五十里曰天山,多金玉,有青雄黄,英水出焉,而西南流注于汤谷。有神鸟,其状如黄囊,...

上古巫族盘古涅槃,天地混沌五行成灵,其一为上古巫族一派。上古巫族:有十二祖巫,外界也称十二魔神,天生肉身强横无匹,吞噬天地,操纵风水雷电,移山填海、改天换地。蓐收:全身金色鳞片 左耳穿一条金蛇 脚踏两条金龙,人面虎身,肩胛处生羽...

天地初始,一片混沌。盘古开天,清者上为天,浊者下为地。盘古便身化万丈,立于天地之间,手顶天,脚撑地,左眼化为太阳,右眼化为月亮,血液化为江河,皮肤化为大地沃土,而四肢化为高山竣岭,全身毛汗化为草木和走兽,全身骨头变成了各种岩石...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com