xqzz.net
当前位置:首页 >> 用汐字开头的成语有哪些? >>

用汐字开头的成语有哪些?

拼音:【 xī 】 解释:夜间的海潮 谐音字夕开头的成语1. 夕寐宵兴:[ xī mèi xiāo xīng ] 晚睡早起. 形容勤奋不息.同“夙兴夜寐”.出处:《南史宋纪上武帝》:“是故夕寐宵兴,搜奖忠烈;潜构崎岖,遇上履虎;乘机奋发,义不图全.

用汐字开头的成语没有谐音字夕开头的成语 :夕寐宵兴夕惕朝乾夕惕朝干夕惕若厉夕阳西下

熙来攘往 [xī lái rǎng wǎng] [释义] 形容人来人往,非常热闹拥挤. [出处] 清李宝嘉《官场现形记》:“只见这弄堂里面;熙来攘往;毂击肩摩.

“汐”字的四字词语:节度潮汐抄:潮来潮往世事变迁.汐水如嫣:都市言情、小说类型.潮起汐落:潮必有汐袭、涨涨落落.有汐无潮:是红袖添香知网连载的言情小说.海洋潮汐:习称“海潮”.“汐”的读音:xī释义:"夕"指"黄昏时刻"."水"与"夕"联合起来表示"黄昏时刻的涌水".本义:晚潮.造句:潮汐[ cháo xī ] :潮汐去还,谁所节度?汐社[ xī shè ] :会友之所名汐社,期晚而信,盖取诸潮汐.海汐[ hǎi xī ] :姚江 千里海汐应,山井亦与江潮通.汐潮[ xī cháo ]:汐潮通 越 分,部伍杂 闽 音.潮汐族[ cháo xī zú ] :北京上班的人群,是潮汐族和道潮汐一个规律.

有汐无潮 淋汐淋汐

xī部首:氵 | 笔画数:6 | 结构:左右 | 造字法: | 五笔码:iqy汐xī【释义】海上夜间的潮水,由于月球对地球的引力作用而形成:潮汐.【组词】潮汐

有汐无潮

莉姿(具有公主或王后的一切风度与姿色) 取一个好名是非常重要的事.介绍你两个需要考虑的方面.巧妙别致和字型简美.巧妙别致是指名字暗含孩子及家人一些有别于他人的特有信息(如暗含孩子出生时间、地点或父母姓名、兄弟姊妹排辈等独特信息),因而名字对家人具有特殊意义;或者名字别具一格,妙趣天成(如姓与名取自出于同一文化出处或巧用谐音等),使人眼前一亮,甚至拍案叫绝字形简美是指笔画简便,方便书写;字形美观,避免头重脚轻,比例失调,具有对称和谐的美感;结构灵动,不仅避免字形结构同一单调,更能给名字的书写带来一种行云流水、飘逸灵动的流畅变化之美.

没有躞字开头的成语.成语(chengyu,idioms)是中国汉字语言词汇中一部分定型的词组或短句.成语是中国传统文化的一大特色,有固定的结构形式和固定的说法,表示一定的意义,在语句中是作为一个整体来应用的.成语有很大一部分是从古代相承沿用下来的,在用词方面往往不同于现代汉语,它代表了一个故事或者典故. 成语又是一种现成的话,跟习用语、谚语相近,但是也略有区别.成语是汉文化中一颗璀璨的明珠.成语,众人皆说,成之于语,故成语.

昼潮夜汐大江东,江上东南宝刹雄.白玉蟾《题天宁寺海月亭》君家父子心源在,句法犹为汐社留.陈三立《次韵余鹿门世讲感事》滟滟潮与汐,来往亦何为.陈颜《九日送人》风生汐恶舟难去,独上危楼立暮云.刘黻《黄山楼》姚江千里海汐应,山井亦与江潮通.梅尧臣《送谢寺丞知余姚》断沙残汐葑田枯,寂历寒烟卧雁奴.武衍《雁奴》

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com