xqzz.net
当前位置:首页 >> 文言文曹冲称象拼音版 >>

文言文曹冲称象拼音版

《cáo chōng chēng xiàng 》 cáo chōng shēng wǔ liù suì ,zhì yì suǒ jí ,yǒu ruò chéng rén 。shí sūn quán céng zhì jù xiàng ,tài zǔ yù zhī qí jīn zhòng ,fǎng zhī qún xià ,xián mò néng chū qí lǐ 。chōng yuē :“zhì xiàng yú chu...

称 象拼音 cheng xiang 第一声第四声

【原文】 曹冲生五六岁,智意所及,有若成人之智.时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理.冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣.”太祖悦,即施行焉. 【词解】 智意:知识和判断能力 致:送给 群下:部下,下属 ...

载 [zǎi] (年)三年两~ (记载)连~。转~。 载 [zài] 装~。满~而归,怨声~道 又; 且) ~歌~舞 所以四声

曹冲生五六岁/智意所及/有若成人之智/时孙权曾致巨象/太祖欲知其斤重/访之群下/咸莫能出其理/冲曰/置象大船之上/而刻其水痕所至/称物以载之/则校可知矣/太祖悦/即施行焉

关于朗诵技巧 一、什么是朗诵 朗,即声音的清晰。响亮;诵,即背诵。朗诵,就是用清晰、响亮的声音,结合各种语言手段来完善地表达作品思想感情的一种语言艺术。 朗诵是口语交际的一种重要形式。朗诵不仅可以提高阅读能力,增强艺术鉴赏,更为重...

曹冲/生/五六岁,智意/所及,有若/成人之智。时/孙权/曾致/巨象,太祖/欲/知其/斤重,访之/群下,咸/莫能/出/其理。冲/曰:“置象/于船上,刻/其水痕/所至。称物/以/载之,则/校/可知矣。”太祖/悦,即/施行焉。 曹冲长到五六岁时,知识、谋断,可...

译文 曹冲五六岁的时候,聪明才智所达到的程度,像成人一样。有一次,孙权送来了一头巨象,太祖想知道这象的重量,问过属下,都没有提出有效的办法。曹冲说:“把象赶到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再用其他东西代替大象,然后称一下这...

1.解释下列字 (1)有若成人之智 若(像) (2)时孙权曾致巨象 致(送来) (3)太祖大悦,即施行焉 悦(高兴) 2.对下列句子中的“之”的意思,理解正确的一项是(B) ①有若成人之智②于舅家见之,十二三矣③称物以载之④父异焉,借旁近与之 A.①③相...

物体在水中受到的浮力等于排开水的重力,这是阿基米德原理。 曹冲将大象放在船上,船排开水的重力等于大象加上船的重力。之后又放入石头,石头和船的重力等于大象和船所受的重力时,设大象受重力家A船受重力为B,石头重力为C由于他们都在水肿漂...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com