xqzz.net
当前位置:首页 >> 求读音,离骚的,余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕... >>

求读音,离骚的,余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕...

现代汉语拼音注音: yú suī hǎo xiū kuā yǐ jī jī xī ,jiǎn cháo suì ér xī tì ,jì tì yú yǐ huì xiāng xī ,yòu shēn zhī yǐ lǎn chǎi。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替,既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 出自战国屈原《楚辞》。 原文: ...

余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。(yu sui hao xiu kua yi ji ji xi,jian zhao sui er xi ti。)这句的意思是:我虽爱好修洁严以律己, 但早晨被诟骂晚上被免职。 《离骚》是战国诗人屈原创作的文学作品。屈原以理想与现实的冲突为主线,以花...

读音:yu sui hao xiu kua yi ji ji xi,jian zhao sui er xi ti。 出自:战国 屈原《离骚》 原文选段: 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。...

这句话的意思是:我爱好芳洁却为此受累,晨日所结芳草之环,晚间就被摧毁。 出自屈原的《离骚》 原文选段: 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 ...

他哀叹民生,忧国忧民,感觉自己无能为力,为自己的价值不能得到体现,得不到统治者的信任不能为民生国家做点什么而愤闷吧,感慨人生理想,有高尚的志向却一生难以实现。

《离骚》全文翻译如下: 我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。 岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。 父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名: 父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。 天赋给我很多良好素质,我...

原句:余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替; 翻译:我虽爱好修洁严以律己, 但早晨被诟骂晚上被免职 原因: 1.屈原为人性格耿直,却因在修订法规的时候不愿听从上官大夫的话与之同流合污,再加上楚怀王的令尹子兰、上官大夫靳尚和他 的宠妃郑袖等人,...

上一句: 余虽好修姱以鞿羁兮离骚 [作者] 屈原 节选 虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 怨灵修之浩荡...

对照翻译如下: 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 颛顼啊,我是你的远代子孙,伯庸——是我先祖的光辉大名。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 岁星在寅的那一年的正月庚寅,我从天上翩然降临。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 尊敬的先祖啊,仔细...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com