xqzz.net
当前位置:首页 >> 论语十则中成语的解释 >>

论语十则中成语的解释

1不亦乐乎 3温故而知新 5知之为知之,不知为不知,是知也 6见贤思齐 7三人行,必有我师焉 8任重道远 10己所不欲,勿施于人

孔子(前551年9月28日~前479年4月11日)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,汉族。英文:Confucius, Kung Tze 。中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人,世界文化名人。孔子的言行思想主要载于语录体散文集《论语》及《四书》中。 孔...

【成语】:敏而好学 【注音】:mǐn ér hào xué 【释义】:敏:聪明;好:喜好。天资聪明而又好学。 【成语】:温故知新 【注音】:wēn gù zhī xīn 【释义】:温:温习;故:旧的。温习旧的知识,得到新的理解和体会。也指回忆过去,能更好地认识...

1、不耻下问;不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻。《论语·公治长》:"敏而好学,不耻下问。" 2、不得其死;指人不得善终。《论语·先进》:"若由也,不得其死然。" 3、不亦乐乎;《论语·学而》:"有朋自远方来,不亦乐乎!"现在常用...

温故知新:温:复习。故:旧。温习旧的知识,能够得到新的体会或有新的发现。现也常指吸收历史经验,从而更好地认识现在。 不亦乐乎:亦:也。乎:文言中表示疑问的语气词,相当于“吗”或“呢”。不也是很快乐的吗?后用以形容事态发展到过甚的地步。...

温故知新 出处:孔子《论语·为政》 译:反复温习学过的知识,从而能获得新的知识。也指吸取历史经验,更好地认识现在。 见贤思齐 出处:孔子《论语·里仁》 译:见到德才兼备的人就要向他看齐。 任重道远 出处:孔子《论语·泰伯》 译:担子很重;...

缓兵之计huǎnbīngzhījì [释义] 缓:延缓。指作战时延缓对方进兵的计策。借指使事态暂时缓和同时积极设法应付的策略。 [语出] 明·罗贯中《三国演义》第九十九回:“孔明用~;渐退汉中;都督何故怀疑;不早追之?” [正音] 缓;不能读作“yuán”。 [...

名言: 1、为人谋而不忠乎,与朋友交而不信乎,传不习乎。 2、学而不思则罔,思而不学则殆。 3、 知之为知之,不知为不知。 4、必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。 5、岁寒,然后知松柏之后凋也。 成语: 温故知新、三人行,必有我师...

1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不悦,不亦君子乎?” 1.孔子说:"学习了(知识),然后按一定的时间去实习(温习)它,不也高兴吗 有志同道合的人从远处(到这里)来,不也快乐吗 人家不了解 ,却不怨恨,不也是君子吗 " 2.曾子...

温故知新一息尚存——一息尚存,此志不容稍懈. 有朋自远方来,不亦乐乎——学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而 不愠,不亦君子乎? 巧言令色——巧言令色,鲜矣仁! 言而有信——事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信. 众星拱月——为...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com