xqzz.net
当前位置:首页 >> 臼窠的成语有哪些 >>

臼窠的成语有哪些

1. 不落窠臼】比喻有独创风格,不落旧套.2. 杵臼之交】杵:舂米的木棒;臼:石臼.比喻交朋友不计较贫富和身分.3. 井臼亲操】井:汲水;臼:舂米.指亲自操作家务.4. 臼杵之交】臼:石制的舂米器具.杵:舂米的木棒.臼与杵不相离.比喻非常要好的朋友.5. 臼头深目】形容相貌丑陋.6. 臼灶生蛙】灶没与水中,产生青蛙.形容水患之甚.7. 杵臼交】指不计贫贱的交谊.8. 炊臼之戚】比喻丧妻.9. 炊臼之痛】比喻丧妻.同“炊臼之戚”.10. 番窠倒臼】形容打破现成的格式.11. 亲操井臼】指亲自料理家务.12. 身操井臼】指亲自操持家务.

不落窠臼bù luò kē jiù【解释】窠:鸟巢;臼:舂米的石器.比喻有独创风格,不落旧套.【出处】宋吴可《学诗》诗:“跳出少陵窠臼外,丈夫志气本冲天.”明胡应麟《诗薮内编》四:“初学必从此入门,庶不落小家窠臼.”【结构】

不落窠臼

含有窠字的成语:不落窠臼、番窠倒臼、蜂窠蚁穴

不落窠臼:比喻有独创风格,不落旧套.

不落窠臼 比喻有独创风格,不落旧套. 番窠倒臼 形容打破现成的格式. 蜂窠蚁穴 比喻占据的地方极为窄小,借以对偏安一隅的地方势力的蔑称. 如果对就望采纳为满意回答

窠:鸟兽或昆虫的巢穴.臼:捣米的器具.比喻有独创风格,不落旧套.出自 宋吴可《学诗》诗:“跳出少陵窠臼外,丈夫志气本冲天.”明胡应麟《诗薮内编》四:“初学必从此入门,庶不落小家窠臼.”窠臼:比喻旧有的现成格式;老套子.宋 朱熹 《答许顺之书》:“此正是 顺之 从来一个窠臼,何故至今出脱不得,岂自以为是之过耶?”清 李渔 《闲情偶寄词曲上结构》:“吾谓填词之难,莫难於洗涤窠臼;而填词之陋,亦莫陋於盗袭窠臼.”鲁迅 《中国小说史略》第二十篇:“《铁花仙史》较后出,似欲脱旧来窠臼,故设事力求其奇.臼是舂米的器具,用石头或木头制成,中间凹下.只有这一个意思.

【成语】:不落窠臼【解释】:窠:鸟巢;臼:舂米的石器.比喻有独创风格,不落旧套.【出自】:宋吴可《学诗》诗:“跳出少陵窠臼外,丈夫志气本冲天.”明胡应麟《诗薮内编》四:“初学必从此入门,庶不落小家窠臼.”【示例】:这“凸”“凹”历来用的人最少,如今直用作轩馆之名,更觉新鲜,~. ◎清曹雪芹《红楼梦》第七十六回【语法】:动宾式;作主语、谓语、定语;含褒义,用于文章和艺术品

成语词目 解释 歌声绕梁 绕:回旋;梁:房屋的大梁.歌声回旋于房梁之间.形容歌声优美动听.余音绕梁 形容歌声优美,给人留下难忘的印象.遏云绕梁 遏:停止.歌声优美,使游动的浮云为之停下来静听,似余音绕着屋梁,不愿散去.余妙绕梁 形容歌声美妙动听,长远留在人们耳边.余响绕梁 形容歌声高亢圆润,余韵无穷.亦比喻诗文意味深长,耐人寻味.

盘旋归窠:指鸟类在空中盘旋触百吠知杜版森保缉即将归巢的样子.现在多形容思念家乡,想要回家之类的心情.窠:读KE,就是动物的栖身之所.穴中曰窠,树上曰巢.也就是我们通常所说的窝和巢.盘旋归窠就是指鸟类在空中盘旋即将归巢的样

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com