xqzz.net
当前位置:首页 >> 揭姓氏怎么读 >>

揭姓氏怎么读

读:jiē 揭 jiē 基本字义 1. 把盖在上面的东西拿起,或把粘合着的东西分开:~锅。~幕。 2. 使隐瞒的事物显露:~露。~发。~底。~穿。~短。~晓。 3. 高举:~竿而起。 4. 标示:~橥(zhū)(本是作标记的小木桩,引申为标志。亦作“揭著”...

“揭”读作:Jiē。《康熙字典》:《前汉•功臣表》:安道候揭阳定。 1,姓,早期的姓是一种族号。姓不是个别人、个别家族的称号,而是整个氏族的称号。“百姓”,最早很可能就是指众多的氏族。 顾炎武说:“言姓者本於五帝,见于春秋者,得二十...

“揭”字在姓氏中的读音为:jiē 揭:jiē,qì 释义: [ jiē ] 把盖在上面的东西拿起,或把粘合着的东西分开:揭锅,揭幕。 使隐瞒的事物显露:揭露,揭发,揭底,揭穿,揭短。 高举:揭竿而起。 标示:揭橥(zhū)(本是作标记的小木桩,引申为标志...

揭,姓氏念jiē

但 dàn 但姓起源有四: ①、源自上古,周公旦后裔,以祖名为氏。相传周公旦有孙名但,后世以祖名为姓,称但氏。一说黄帝次子含宏,出生时双手分别有纹似“人”、“旦”,遂赐姓但。 ②、出自春秋齐桓公之后。春秋时齐桓公后人桓氏,有改亘氏或旦(但)氏...

朝 cháo 向着,对着:朝向。朝前。朝阳。坐北朝南。 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:朝见。朝拜。朝圣。朝香。朝仪。 封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:朝廷。上朝。退朝。朝野。朝政。朝臣。朝议。朝房。 称一姓帝王世代...

xiè 解姓的来源有三: 1、出自姬姓.以邑名为氏.掘《万姓统谱》所载.周成王弟叔虞之子良.含采于解邑(在今山西省解县),后人以邑为解氏。圆. 2、以地名为氏.《姓氏急就篇·注》,曰:解.地名,在河东.因地为姓.故晋国多解氏.又.“解”为...

赵(zhào) 钱(qián) 孙(sūn) 李(lǐ) 周(zhōu) 吴(wú) 郑(zhèng) 王(wáng) 冯(féng) 陈(chén) 褚(chǔ) 卫(wèi) 蒋(jiǎng) 沈(shěn) 韩(hán) 杨(yáng) 朱(zhū) 秦(qín) 尤(yóu) 许(xǔ) 何(hé) 吕(lǚ) 施(shī) 张(zhāng) 孔(kǒng) 曹(cáo) 严(yán) ...

召(Shào) 姓源流单纯,源出有一。出自姬姓,为周文王之后,以封邑名为氏。 据《通志·氏族略》,周文王第五子,食邑于召邑(今陕西省东岐山西南),后又封于燕,至太子丹时为秦所灭,子孙遂以召为姓,称为召氏。

揭jiē 1.把盖在上面的东西拿起,或把粘合着的东西分开:~锅。~幕。 2.使隐瞒的事物显露:~露。~发。~底。~穿。~短。~晓。 3.高举:~竿而起。 4.标示:~橥(zhū)(本是作标记的小木桩,引申为标志。亦作“揭著”)。~示。 5.扛,持。 6...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com