xqzz.net
当前位置:首页 >> 场字可以怎么组词 >>

场字可以怎么组词

● 场(场)cháng平坦的空地,多指农家翻晒粮食及脱粒的地方:场院。 量词,指一事起迄的经过:下了一场雨。● 场(场)chǎng ㄔㄤˇ 处所,许多人聚集或活动的地方:场子。场地。场所。 量词,用于文娱体育活动:场次。 比赛地,舞台:上常下常粉...

[cháng] ←场屋场院 →打场翻场赶场看场 起场抢场摊场扬场 [chǎng] ←场次场地场馆场合 场记场景场面场所 →操场当场登场广场 会场考场市场现场 带场字的成语 血染沙场虚惊一场逢场作戏效死疆场 当场出彩矮子观场袍笏登场驰骋疆场 十里洋场逢场竿木...

现尝 牧尝 市尝 商尝 菜尝 林尝 操尝 广尝 会尝 场地、 一尝 战尝 疆尝 剧尝 法尝 上尝 货尝 临尝 开尝 哑尝 笑场

场字怎么组词 : 现尝 牧尝 市尝 商尝 菜尝 林尝 操尝 广尝 会尝 场地、 一尝 战尝 疆尝 剧尝 法尝 上尝 货尝 临尝 开尝 哑尝 笑尝 猎尝 监尝 科场

场字可以怎么组词 : 林尝 市尝 现尝 会尝 广尝 场地、 牧尝 菜尝 一尝 战尝 圆尝 入场券、 打尝 压尝 声尝 跳蚤市尝 刑尝 外尝 场所、 剧尝 自由市尝

了字有两种读音,读le,组词走了;得了;好了;快了;不能再等了。读作liǎo时,组词如明了;一目了然;完了;了结;了账。具体释义和举例如下: 一,读作le时,用在动词或形容词后面,表示动作或变化已经完成。用在句子的末尾或句中停顿的地方,...

“潮字的组词有场所、场次、上尝捧尝电常 1、场所(chǎng suǒ):建筑物或地方,如:公共场所。 2、场次(chǎng cì):电影、歌舞、戏剧等演出的场数。 造句:电影放映有早尝晚场等场次。 3、上场(shàng chǎng):1)演员出场 。2) 指运动员进入...

“做?”的词语: 做客 做作 做法 做事 做人 做派 做梦 做主 做旧 做东 做节 做工 做嘴 做伴 做声 做官 做家 做对 做寿 做斋 做手 做活 做大 做梗 做饭 做七 做媒 做亲 做戏 做功 做光 做脚 做局 做账 做势 做甚 做美 做馆 做庄 做弄 做市 做厂 做...

“里?”的词语: 里正 里程 里弄 里闾 里人 里巷 里中 里胥 里面 里仁 里闬 里行 里长 里居 里手 里门 里甲 里脊 里社 里头 里子 里衣 里外 里许 里耳 里舍 里间 里边 里旅 里老 里陌 里第 里言 里妇 里曲 里堠 里魁 里邻 里语 里海 里学 里籍 里...

“位?”的词语: 位置 位阶 位于 位子 位次 位望 位居 位势 位地 位移 位号 位序 位业 位行 位宁 位秩 位分 位主 位能 位版 位下 位着 位貌 位遇 位任 位宦 “?位”的词语: 品位 岗位 定位 单位 地位 泊位 诸位 职位 穴位 本位 出位 座位 列位 禄...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com