xqzz.net
当前位置:首页 >> 查找有关昭字的诗句[急] >>

查找有关昭字的诗句[急]

丘陵尽乔木,昭王安在哉?--唐代:陈子昂《燕昭王》 译文:丘陵上已满是乔木,燕昭王到哪里去了? 昭君拂玉鞍,上马啼红颊。--唐代:李白《王昭君二首 / 王昭君》 译文:王昭君拍拂着玉鞍,上马后啼哭污染面颊红装。 一闭昭阳春又春。夜寒宫漏永...

1、带“陈”: 论诗三十首 元·元好问 池塘春草谢家春, 万古千秋五字新。 传语闭门陈正字, 可怜无补费精神。 2、带“昭”: 《三日书怀因示百僚》 唐·李适 佳节上元巳,芳时属暮春。 流觞想兰亭,捧剑得金人。 风轻水初绿,日晴花更新。 天文信昭回...

寄宣州可真上人(宋·梅尧臣) 七言绝句押真韵 昭亭山色无纤尘,昭亭潭水见游鳞。 长松碧绦入古寺,石上高僧度几春。 晚唐诗人杜牧的《过华清宫三首·其一》 长安回望绣成堆,山顶千门次第开。 一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

昭是形声字,日为形,召为声。昭汉字字义为形容词,名词或动词。作形容词用时释义有彰明、显著,光明美好等意思。作名词有光、亮光,姓,古代国名等释义。作动词时显扬,显示的意思。常用词组有昭布,昭然,昭然若揭,昭示,昭雪,昭然,昭昭等...

古代通用“x姬”、“X娘”,可以直接喊昭姬、昭娘。非要名字的话,古诗词拎个字出来两个搭一搭就行了,昭云、昭卿、昭姒、昭梦、昭芜、昭钰等等,是加姓的话秦唐宋元,朝代作姓加昭也很好听啊,秦昭、唐昭等等

“昭” 释义: 1.光明 :~明。~~(a.明亮的样子,如“日月~~”;b.明白事理。如“贤者以其~~,使人~~”)。 2.明显,显著 :~著。~彰。~布。~雪(揭明真情,洗清冤枉)。 “诏”释义: 告诉,告诫:为人父者,必能诏其子。 “钊”释义: 勉...

王昭君。 王昭君(约前52年—约前15年),名嫱,字昭君,乳名皓月,汉族人,中国古代四大美女之一的落雁,晋朝时为避司马昭讳,又称“明妃”,汉元帝时期宫女,西汉南郡秭归(今湖北省兴山县)人。匈奴呼韩邪单于阏氏。昭君出塞的故事千古流传。

白居易《长恨歌》:昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。 李白《永王东巡歌十一首》:春风试暖昭阳殿,明月还过鳷鹊楼。 李白《宫中行乐词八首》:宫中谁第一,飞燕在昭阳。 杜甫《哀江头》:昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 杜牧《月》:三十六...

昭-------ciu1,读第一声。同音字:超, 锹, 弨。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(繁体字),或者输入对应和音标,你自己找一下: http://arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/ 广州话常用语...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqzz.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com